Inventori Gaya Pembelajaran Paragon

Pangkal
Atas
Ujian Personaliti : Keirsey
Ujian Personaliti Berasaskan Corak
Ujian Personaliti: Tanggungjawab
Ujian Personaliti: Kehampaan
Ujian Personaliti: Inkuisitif
Ujian Personaliti : Populariti
Indikator Personaliti
Indikator Gaya Pembelajaran Schmeck
Inventori Gaya Pembelajaran Paragon
Indeks Gaya Pembelajaran: Solomon & Felder
Kecenderungan Hemisferik
Untuk mengetahui gaya pembelajaran anda dengan lebih mendalam, cuba Inventori Gaya Pembelajaran Paragon yang mempunyai sedikit persamaan dengan Ujian Personaliti - Keirsey Temperament Sorter dan MBTI. Hasil ujian ini akan menggolongkan anda dalam salah satu daripada 16 Gaya Pembelajaran. Berdasarkan setiap jenis gaya pembelajaran, anda akan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri dalam pembelajaran.

Inventori ini terdiri daripada empat bahagian yang akan menentukan 4 dimensi ala MBTI. Jawab semua soalan bagi keempat-empat dimensi untuk menentukan keutamaan diri anda. Selepas anda mendapat keutamaan bagi keempat-empat dimensi, anda akan mengetahui ciri-ciri gaya pembelajaran anda.

bulletDimensi Extrovert-Introvert
bulletDimensi Sensate-iNtuitive
bulletDimensi Thinker-Feeler
bulletDimensi Judger-Perceiver

horizontal rule